Kvinneforbundet Betaninen Oslo Speider Misjonsselskapet Metodistkirken

VARM, INKLUDERENDE
OG JESUSBEGEISTRET

Forsiden>Marius S. Eriksen slutter i Petrikirken
Marius S. Eriksen slutter i Petrikirken

Marius S. Eriksen slutter i Petrikirken

2020-06-30

Orientering til Petrikirken menighet:

Marius Sørlie Eriksen har sagt opp sin stilling som menighetsarbeider i Petrikirken for å gå over i ny jobb. Han vil fratre stillingen etter nærmere avtale med menighetens ledelse. Menighetsråd/personalkomite, i samarbeid med daglig leder, vil ved det nye arbeidsårets begynnelse starte arbeidet med å rekruttere personell som kan ivareta Marius sine arbeidsoppgaver fremover.

Vi takker Marius for hans mangeårige og gode tjeneste i kirken og ønsker han lykke til i ny jobb.

Steinar Riise Jenssen                                                                    Arne Håkenstad

Menighetsrådsformann                                                               Personalkomiteleder

Petrikirken er en del av Metodistkirken i Norge

Petrikirken ønsker å være en varm, inkluderende og Jesus-begeistret menighet. Velkommen til oss!

Powered by Cornerstone