Kvinneforbundet Betaninen Oslo Speider Misjonsselskapet Metodistkirken

VARM, INKLUDERENDE
OG JESUSBEGEISTRET

Forsiden>Ansettelser i Petrikirken fra august 2021
Ansettelser i Petrikirken fra august 2021

Ansettelser i Petrikirken fra august 2021

2021-02-28

ANSETTELSER FRA 1.08.2021

 

Kjære menighet og venner!

Det er med stor glede vi endelig kan informere dere om at vi har funnet en løsning på bemanningen for neste konferanseår (01.08.21 – 31.07.22). Vi ønsket oss primært en prest i full stilling, men verken kabinettet eller vi selv var i stand til å finne den riktige for oss. Vi har derfor vært nødt til å tenke i andre baner, og den løsningen som vi nå informerer dere om, tror vi vil bli til velsignelse for menigheten både på kort og lang sikt.

 

Personalkomitéen og menighetsrådet har enstemmig besluttet følgende bemanningsløsning fra 1.08.2021:

  • Anne C Lundblad vil betjene kontoret som kontormedarbeider i 40% stilling. Hun overtar en del av de oppgavene som normalt har ligget til prestestillingen, herunder funksjonen som daglig leder.
  • Svein Veland fortsetter som ordinert prest i 40% stilling for å ta seg av de rene «presteoppgavene» (bryllup, begravelser, forkynnelse o.l.)
  • Celine Johannessen som ble ansatt som barne- og ungdomsarbeider i 20% stilling etter nyttår, fortsetter i samme stilling.
  • André Kristoffersen er ansatt som musikalsk ansvarlig i 30% stilling
  • Afaf fortsetter som rengjører

 

Vi oppfordrer menighet og venner til å ta dem med i bønn og ser fram til et år der Petrikirken igjen kan bli en merkevare i bygda fordi vi tilfredsstiller de ønsker lokalsamfunnet og enkeltmenneskene rundt oss har, både åndelig og materielt.

Gud velsigne Petrikirken, de ansatte og dere alle!

 

For personalkomitéen og menighetsrådet

Steinar Riise Jenssen

Petrikirken er en del av Metodistkirken i Norge

Petrikirken ønsker å være en varm, inkluderende og Jesus-begeistret menighet. Velkommen til oss!

Powered by Cornerstone