Kvinneforbundet Betaninen Oslo Speider Misjonsselskapet Metodistkirken

VARM, INKLUDERENDE
OG JESUSBEGEISTRET

Forsiden>Om oss>Varm, inkluderende og Jesus-begeistret
Varm, inkluderende og Jesus-begeistret

Varm, inkluderende og Jesus-begeistret

2012-04-13
Petrikirken ønsker å være en varm, inkluderende og Jesus-begeistret menighet. Følg oss på Facebook: www.facebook.com/petrikirken Velkommen til oss!

 

Petrikirken vil gi det videre…

”Når en trer inn i metodistkirken på Kjølberg og ser opp mot altertavlen, blir en møtt med disse ord fra Sak. 4,6: ”Det skal ikke skje ved Hær eller ved Makt, men ved min Aand”. Mange vil kanskje synes at det ville ha vært vakrere med et maleri på altertavlen, men det er ikke sikkert at et slikt bilde ville ha betydd så mye som det bibelordet en blir minnet om hver gang en samles i Petrikirken. Det har skjedd meget i Kjølberg Metodistmenighet opp gjennom årene. Det er mange som i Petrikirken har bøyd seg for Gud og bekjent sin synd, og er blitt ført inn i et nytt og rikere liv. Når det virkelig har skjedd så mange store ting i menighetens historie, skyldes det at Guds Ånd har vært drivkraften i arbeidet. Det har ikke skjedd ved ”Hær eller Makt”.”

Slik begynner historikken skrevet til Petrikirkens 50-årsjubileum i 1944. Slik var det da menigheten startet sin virksomhet i 1864. Slik var det da Petrikirken ble en selvstendig menighet i 1894, slik var det 50 år senere, og slik er det i dag; enda 147 år senere.

Vi skal ikke la dette bli et nytt historieskrift, men vi tillater oss å komme med enda et gammelt, men godt, sitat: ”Vi kom her fordi det var noen som kalte oss hit. Vi har vært her fordi den oppgave vi har hatt, den har vi fremdeles. Og vi skal bli her fordi den oppgave vi har er evig i sitt vesen, som kirkens Herre selv.” Menigheten på Kjølberg ble til fordi noen hadde et sterkt behov av å gi videre det de hadde fått, til andre mennesker. De måtte fortelle det! De som startet på Kjølberg, var ikke mennesker av høy rang og posisjon, men mennesker som hadde fått en brann i hjertet; som hadde tatt i mot Jesus, kjent hans kjærlighet og livsforvandlende kraft, og ønsket å gi dette videre. Ikke minst ønsket de å gi budskapet om Jesus videre til barna og de unge. Dette resulterte i at søndagsskolen var det første arbeidet man startet opp, og siden har arbeid for barn og unge stått sentralt i Petrikirken. En grunnpilar i menigheten.

I dag er vi en menighet med over 600 døpte medlemmer, i tillegg til en enorm kontaktflate gjennom aktiviteter for både små og store, og gjennom vår beliggenhet. Vi kjenner daglig på utfordringen å ikke bare være en betjenende menighet, men å fortsatt få være en levende virksomhet som betyr noe for mennesker. Et fyrtårn i nærmiljøet. Et varmt, inkluderende og Jesus-sentrert fellesskap, dit folk kan komme med hele seg.

Aktivitetene i Petrikirken er mange og innholdsrike. Her finnes forhåpentligvis noe for enhver smak. Som allerede nevnt er barna og de unge viktige, og dette kommer tilsyne ikke minst gjennom et stort speiderarbeid, men også gjennom søndagsskolearbeidet og ofte store konfirmantkull. Fokuset vårt på å ”gi det videre…” har gjort at vi også satser på noen enkelte møteplasser, der hele familien kan komme – familiegudstjenester med fast speiderparade, julevandring for 3-8-åringer og bokutdeling for barn opp til 11 år, for å nevne noe. De voksne kan finne sin plass i foreningsliv eller kor, mannsmøter og misjonsarbeid – med både åndelig og praktisk innhold. Hver mandag møtes mellom 10 og 20 voksne karer for lunsj og fellesskap. Det hele startet enkelt med at noen tok med seg matpakken sin, og i dag er dette et økumenisk fellesskap med føde både for kropp og sjel. Torsdager møtes mange kvinner for å forberede julebasaren og for fellesskap. I 2010 kom det inn kr 106.000 i forbindelse med julebasaren. Et imponerende resultat og et fantastisk arbeid. For hele kirkefamilien er vårt mål og ønske at gudstjenesten skal være ukens høydepunkt og menighetens hovedsamling. Et sted der hele menighetsfamilien, alle generasjoner, alle grener, møtes for å feire fellesskapet og troen på Jesus Kristus. Vi kan ikke her trekke frem alle virksomhetsgrener i Petrikirken. Det ville blitt for langt. Vårt mål er allikevel at vi, gjennom det vi skriver her og gjennom alt vi gjør, ikke er opptatt av aktivitetene i seg, men av å peke på Jesus.

Petrikirken har alltid lagt vekt på å være en utadrettet menighet. Med et tilbud til lokalsamfunnet rundt oss ønsker vi å gjøre en forskjell. På den måten har Petrikirken blitt et begrep og et merkenavn på østsiden av Glomma, noe som skaper forventninger vi må møte. Vårt håp er at vi gjennom merkenavnet og forventningene kan være med på å skape livsforvandlende og evige verdier.

Slik løftet har stått over Petrikirken helt fra starten av, slik håper vi at det vil fortsette å være et løfte vi lever både i lys av og i ly under: ”Det skal ikke skje ved hær eller ved makt, men ved min Ånd, sier den herre Sebaot.” ”Vi kom her fordi det var noen som kalte oss hit. Vi har vært her fordi den oppgave vi har hatt, den har vi fremdeles. Og vi skal bli her fordi den oppgave vi har er evig i sitt vesen, som kirkens Herre selv.” Vi i Petrikirken tror at vi fortsatt har en oppgave og et kall til tjeneste – både i vårt nærmiljø og i vår by. Vi håper at det ikke bare var ”i gamledager” folk bøyde seg for Gud og bekjente sin synd i Petrikirken, og ble ført inn i et nytt og rikere liv. Vår brann er at vi, ved Guds ånd, kan få være med på å føre mennesker inn i et nytt og rikere liv, også i dag.

Frøydis Grinna og Svein J. Veland

 

Petrikirken er en del av Metodistkirken i Norge

Petrikirken ønsker å være en varm, inkluderende og Jesus-begeistret menighet. Velkommen til oss!

Powered by Cornerstone